Sarantis Oroldvidis


Odwiedź naszą witrynę grupową

Sarantis Group| English

lub wybierz lokalizację

Spółka zależna Grupy Sarantis, Polipak, otrzymała oznakowanie ekologiczne Błękitny Anioł

18 MAJA 2021

Grupie Sarantis przyznano, za swoje przyjazne dla środowiska praktyki biznesowe, niemieckie oznakowanie ekologiczne Błękitny Anioł. Zakład produkcyjny Grupy, Polipak, produkujący worki na śmieci w Polsce, został w szczególności wyróżniony za wysoki poziom recyklingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych przy produkcji swoich produktów.

Znak ekologiczny Błękitny Anioł potwierdza zdolność firmy Polipak do produkcji worków na śmieci, które zawierają w sobie co najmniej 80% plastiku pochodzącego z recyklingu, uzyskanego dzięki metodom produkcji ograniczającym zanieczyszczenie środowiska.

Jakość i innowacyjność są priorytetami w całej działalności operacyjnej Grupy.  W związku z tym, spółka zależna Grupy, Polipak, pionier w produkcji worków na śmieci, dzięki ciągłym inwestycjom w unowocześniony sprzęt mechaniczny i nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe, tworzy wyjątkowe produkty, wykorzystując opatentowane technologie. Produkty te wyróżniają się zarówno jakością i trwałością, jak i wysoką funkcjonalnością oraz pro-ekologicznym charakterem.

Oznakowanie ekologiczne Błękitny Anioł powstało jako efekt współpracy czterech głównych instytucji. Inicjatorem i właścicielem oznakowania jest niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU), które określa podstawowe wytyczne dla tego wyróżnienia. Specjalistyczna ekspertyza zapewniania jest przez Niemiecką Federalną Agencję Środowiska (UBA). Eksperci z Agencji opracowują specjalistyczne kryteria, które musi spełniać produkt, aby mógł otrzymać certyfikat Błękitnego Anioła. Ponadto, na potrzeby tego projektu powołana została Rada Środowiskowa Certyfikatu jako niezależny organ zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji. Jest to bezstronny organ zrzeszający różne grupy interesariuszy, który zapewnia wiarygodność Błękitnego Anioła. By móc korzystać z certyfikatu należy złożyć wniosek do RAL gGmbH, który jest niezależną organizacją kontrolującą zgodność z wymogami zgłoszeń, a jednocześnie zawierającą z firmami umowy dotyczące wykorzystania oznakowania Błękitnego Anioła.

To szczególne oznakowanie ekologiczne jest powiązane i w pełni zgodne z kryteriami ISO 14024. Dlatego też Błękitny Anioł spełnia najwyższe standardy w zakresie ustalonych przez siebie warunków wstępnych, gwarantując jednocześnie doskonałe zarządzanie oraz przejrzystość procesów rozwoju produktów, które je otrzymują. Z uwagi na to że certyfikacja jest uznawana na całym świecie dając konsumentom poczucie bezpieczeństwa oraz podnosząc świadomość ekologiczną, produkty, które otrzymują specjalne oznakowanie ekologiczne są w stanie zwiększyć swoją rozpoznawalność. Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Federalną Agencję Środowiska, potwierdzono, że certyfikacja ta znacznie zwiększa rozpoznawalność (+90%), oraz okazało się, że duża część opinii publicznej jest pozytywnie nastawiona do decyzji o zakupie, jeśli produkt posiada to wyróżnienie.

Celem Grupy jest wywieranie pozytywnego wpływu na codzienne życie ludzi poprzez odpowiedzialne działanie oraz inicjatywy, które mają zapewnić nam lepszą przyszłość. Oznakowanie ekologiczne Błękitny Anioł stanowi wartość dodaną do pracy Grupy, podkreślając wysoką jakość jej produktów oraz świadomość ekologiczną przy całym procesie tworzenia.  Jednocześnie stanowi ono kolejną przewagę konkurencyjną Grupy, która wspiera i umacnia realizację jej strategicznych celów w zakresie dalszego rozwoju rynku w całym regionie geograficznym.

Więcej informacji na temat oznakowania ekologicznego Błękitny Anioł

Spółka zależna Grupy Sarantis, Polipak, otrzymała oznakowanie ekologiczne Błękitny Anioł (312,3KB)

Grupa Sarantis świętuje Międzynarodowy Dzień Lasów poprzez akcję sadzenia drzew przez Bioten na Filipinach

Bioten, marka produktów higieny osobistej Grupy Sarantis, świętuje Międzynarodowy Dzień Lasów poprzez inicjatywę na rzecz ponownego zalesiania na Filipinach. Grupa Sarantis, jedna z największych międzynarodowych firm zajmujących się produktami konsumenckimi o znaczącej obecności międzynarodowej, wiodących markach i partnerstwach, poprzez swoje inicjatywy korporacyjne i produktowe intensyfikuje wysiłki na rzecz wywierania pozytywnego wpływu w krajach, w których prowadzi działalność, jeszcze bardziej zwiększając swój ślad społeczny i środowiskowy.
Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent