Sarantis Oroldvidis


Odwiedź naszą witrynę grupową

Sarantis Group| English

lub wybierz lokalizację

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego modelu biznesowego i przyświeca nam w codziennej działalności. Uważamy, że bardziej niż kiedykolwiek kluczowe jest działanie w dynamicznym i ochronnym duchu wobec globalnych wyzwań środowiskowych i społecznych, przed którymi stoimy. Uznając naszą odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, zobowiązujemy się do odegrania naszej roli we wprowadzaniu zmian na poziomie społecznym, środowiskowym i etycznym.

Nasza misja i nasze wartości są podstawą naszej filozofii korporacyjnej i naszego modelu biznesowego. Etos inspiruje naszą kulturę moralną. Doskonałość, Zaufanie, Pokora, Własność, Zrównoważony Rozwój są naszym kompasem w realizacji naszego celu i definiują sposób prowadzenia działalności wewnątrz i na zewnątrz firmy.

W naszej podróży operacyjnej, której celem jest oferowanie najwyższej klasy marek, naszym głównym priorytetem jest odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska w naszym kręgu działania.
Naszym celem jest tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów, konsumentów, partnerów, pracowników i innych interesariuszy, pozostając przy tym wiernym naszym zobowiązaniom i tożsamości korporacyjnej.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na utrzymaniu optymalnej równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnymi praktykami środowiskowymi i społecznymi i skupia się na czterech filarach działania:

Zrównoważona produkcja i konsumpcja

Jesteśmy zobowiązani do oceny i zarządzania wpływem naszych produktów na środowisko i społeczeństwo w całym cyklu ich życia, w celu zapewnienia zrównoważonej produkcji w naszej własnej działalności i wspierania odpowiedzialnych praktyk konsumpcyjnych w naszym łańcuchu wartości.

Prężnie działające społeczności

Jesteśmy zaangażowani w budowanie relacji ze społecznościami we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, tworząc społeczno-ekonomiczne efekty dla naszych interesariuszy.

Upodmiotowieni pracownicy

Jesteśmy zobowiązani do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszych pracowników, inwestowania w szkolenia w celu rozwoju naszego kapitału ludzkiego oraz ochrony różnorodności, równych szans i praw człowieka.

Odpowiedzialne zarządzanie

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia solidnego ładu korporacyjnego, w tym ról i odpowiedzialności za monitorowanie naszego wpływu na zrównoważony rozwój, zgodność z przepisami i etykę biznesową.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Analiza naszych wpływów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych pozwoliła na zidentyfikowanie czterech głównych filarów ESG i wyznaczyła następujące kluczowe tematy dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2025 roku. 

Społeczna Odpowiedzialność

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent