Sarantis Oroldvidis


Odwiedź naszą witrynę grupową

Sarantis Group| English

lub wybierz lokalizację

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony Rozwój

Priorytetem prowadzonej przez nas działalności jest oferowanie lubianych i godnych zaufania marek oraz odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska. Nasz światopogląd jest zgodny z wiodącym tempem Grupy. Naszym celem jest tworzenie dodatkowych korzyści dla naszych klientów, konsumentów, partnerów i pracowników przy jednoczesnym zachowaniu wierności naszym zobowiązaniom i naszej tożsamości korporacyjnej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy, którą podzielamy, opiera się na zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, a odpowiedzialnymi praktykami wobec środowiska i społeczeństwa. Skupiamy się na pięciu filarach działania: środowiskowym, społecznym, na podejściu do produktu, na kapitale ludzkim oraz na wkładzie w gospodarkę. Każdy filar jest zgodny z podstawami naszej działalności i podkreśla to, co jest ważne dla wszystkich naszych partnerów oraz klientów.

Naszą ambicją jest bycie zrównoważoną i odpowiedzialną firmą przez cały czas trwania naszej działalności, poprzez inwestycje w tych kluczowych obszarach.

Nasz wkład w ochronę środowiska

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska i zobowiązujemy się do wniesienia pozytywnego wkładu poprzez naszą działalność.

Nasz wkład społeczny

Wywieramy pozytywny, wielowymiarowy wpływ na społeczności, w których działamy, poprzez nasze ukochane i zaufane marki oraz troskliwych ludzi.

Nasze podejście do produktu

Chcemy oferować produkty wysokiej jakości, odpowiadające na codzienne potrzeby naszych konsumentów, przy jednoczesnym stosowaniu praktyk odpowiedzialnych społecznie i metod produkcji przyjaznych dla środowiska.

Nasze podejście do kapitału ludzkiego

Chcemy być pracodawcą z wyboru dla utalentowanych ludzi, oferującym bezpieczne środowisko, w którym wszystkie możliwości można wykorzystać i dalej rozwijać.

Nasz wkład w gospodarkę

Skupiamy się na równowadze między sukcesem gospodarczym a odpowiedzialnymi praktykami środowiskowymi i społecznymi, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wyniki finansowe idą w parze ze zrównoważoną ścieżką biznesową.

Społeczna Odpowiedzialność

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent