Sarantis Oroldvidis


Odwiedź naszą witrynę grupową

Sarantis Group| English

lub wybierz lokalizację

POLIPAK

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Firma Gr. Sarantis S. A (zwana dalej "Firmą" lub "my") stara się zaoferować Państwu doświadczenie, które odpowiada potrzebom naszych gości, poprzez odpowiedzialne wykorzystanie informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest regulowane niniejszymi warunkami, odpowiednimi przepisami greckich i unijnych ram prawnych dotyczących ochrony danych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (2016/679), greckim ustawodawstwem krajowym L4624/2019 oraz odpowiednimi decyzjami, wytycznymi i rozporządzeniami wydanymi przez Grecki Urząd Ochrony Danych.

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") stanowi integralną część i jest włączona do Warunków korzystania z naszej strony internetowej i może podlegać modyfikacjom. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki Ochrony Danych, aby być na bieżąco informowanym o wszelkich zmianach. Odwiedzając naszą stronę internetową i poruszając się po niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady ochrony danych obowiązujące w danym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian zamieścimy stosowne powiadomienie dla odwiedzających naszą stronę internetową.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych stron internetowych, wysyłanych przez nas wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnych (zbiorczo zwanych "Platformą" – dla fragmentów dotyczących tylko strony internetowej, użyty zostanie termin "Witryna"), które zawierają odnośniki do niniejszej Polityki, wraz z wprowadzanymi do niej od czasu do czasu zmianami. Niniejsza Polityka opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników. Opisuje również wybory Użytkownika dotyczące wykorzystania, dostępu, przekazywania, poprawiania i usuwania jego danych osobowych.

Gromadzimy informacje o Użytkowniku w celu świadczenia naszych usług. Abyśmy mogli jak najlepiej świadczyć Państwu nasze usługi, niezbędne jest, abyśmy mogli gromadzić i wykorzystywać informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Gdy podają Państwo swoje dane w celu otrzymywania biuletynów lub innych aktualizacji i/lub w celu rejestracji w oferowanych programach lub zakupach towarów/usług w naszym sklepie internetowym, gromadzimy i przechowujemy Twoje dane wyłącznie w celach wymienionych poniżej. W tym kontekście gromadzimy dane, które Użytkownik podaje, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu, telefon komórkowy, faks, informacje o karcie kredytowej, data urodzenia i płeć.

Kiedy korzystają Państwo z Witryny, Państwa urządzenie automatycznie przekazuje nam informacje, dzięki którym możemy reagować i dostosowywać nasze odpowiedzi do Państwa. Rodzaj informacji, które gromadzimy w sposób zautomatyzowany, obejmuje zazwyczaj informacje techniczne o komputerze użytkownika, takie jak adres IP lub inny identyfikator urządzenia, typ urządzenia, z którego korzysta użytkownik, oraz wersja systemu operacyjnego. Gromadzone przez nas informacje mogą również zawierać informacje o użytkowaniu oraz statystyki dotyczące interakcji użytkownika z Witryną. Informacje te mogą obejmować adresy URL naszych stron internetowych, które Państwo odwiedzili, adresy URL stron odsyłających i wychodzących, odsłony stron, czas spędzony na stronie, liczbę kliknięć, typ platformy, dane o lokalizacji (jeśli dostęp do Państwa lokalizacji na urządzeniu mobilnym jest włączony) oraz inne informacje o tym, jak korzystali Państwo z Platformy.

Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej na temat plików Cookies, sposobu ich wykorzystywania oraz możliwości kontrolowania ich użycia.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w poniższych celach:

Przeznaczenie

Objaśnienie

Świadczenie usług

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, muszą Państwo podać swoje dane osobowe. Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu zaoferowania Państwu zamówionych usług, w celu zapewnienia, że spełniamy Państwa potrzeby podczas korzystania z naszych usług i/lub w celu skontaktowania się z Państwem w sprawach związanych ze świadczeniem naszych usług.

Bieżące informowanie o aktualizacjach

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, rejestrując swoje dane w polu zapisu na nasz Newsletter, zarejestrujemy Państwa dane i będziemy przesyłać Państwu Newslettery i aktualizacje.

Poprawa jakości usług

Przechowujemy Państwa dane oraz historię korzystania z naszych usług w celu tworzenia statystyk, które pozwalają nam lepiej oceniać wizyty i nawigację użytkowników na naszej stronie internetowej w celu poprawy jej zawartości i struktury.

Materiały marketingowe

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, wykorzystujemy jego dane kontaktowe do kontaktowania się z nim w celu wysyłania materiałów marketingowych i informowania go o ofertach specjalnych/zniżkach lub innych działaniach promocyjnych.

Reklama ukierunkowana

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie ukierunkowanych reklam opartych na jego preferencjach lub segmentacji klientów, będziemy wykorzystywać zautomatyzowane środki do przetwarzania podanych przez niego informacji oraz historii transakcji dokonanych za pośrednictwem naszej Witryny w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i materiałów promocyjnych, które są odpowiednie dla jego profilu i preferencji.

W odniesieniu do wykorzystywania danych gromadzonych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub partnerzy biznesowi, którzy działają w naszym imieniu w powyższych celach przetwarzania, oferując nam usługi informatyczne w zakresie rejestracji i przechowywania Państwa danych, w celu obsługi naszej strony internetowej i/lub usług obsługi klienta i/lub w celu wysyłania wiadomości marketingowych lub przeprowadzania badań rynkowych.

Okresy przechowywania danych mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju informacji i sposobu ich wykorzystania. Nasze okresy przechowywania danych opierają się na kryteriach obejmujących prawnie usankcjonowane okresy przechowywania, toczące się lub potencjalne spory sądowe, naszą własność intelektualną lub prawa własności, wymagania kontraktowe, wytyczne lub potrzeby operacyjne oraz archiwizację historyczną.

Jeśli zarejestrowali się Państwo w celu otrzymywania biuletynów, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo pozostaną Państwo zarejestrowani, aby otrzymywać żądane przez Państwa aktualizacje.

W przypadku otrzymania od nas jakiejkolwiek usługi, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres do 5 lat od ostatniego przypadku skorzystania z naszych usług.

Następnie dane zostaną usunięte, chyba że ponownie wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W każdej chwili mogą Państwo zażądać, abyśmy przestali przekazywać materiały marketingowe i/lub usunęli Państwa dane.

Nasza firma respektuje Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnia możliwość ich egzekwowania.

Mają Państwo prawo zażądać:

  • Dostępu do danych osobowych
  • Sprostowanie Państwa danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
  • Usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla dochodzenia praw przez Gr. Sarantis S.A. lub osoby trzecie, dla wykonania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu obrony naszych praw przed organami sądowymi lub innymi.
  • Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko do określonych celów.
  • Aby w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub reklamy ukierunkowanej, należy wysłać e-mail lub pisemną prośbę na adres dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W takim przypadku ich przetwarzanie przez nas zostanie zawieszone, nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw można wysłać do nas e-mail lub pisemną prośbę, korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, mają Państwo prawo złożyć skargę do Greckiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.dpa.gr)

Więcej szczegółów:

63-000 ŚRODA WLKP, UL. HARCERSKA 16, POLSKA,
T: +48 61 285 80 54, +48 61 285 80 55
E-mail: office@polipak.com.pl

Change cookies consent Revoke cookies consent